Need tingimused võivad muutuda

Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal ilma ette teatamata uuendada või muuta. Nende muudatuste järgne e-poe www.kanela.ee kasutamine kujutab endast teie nõusolekut järgida muudetud tingimusi ja on siduvad. Seetõttu soovitame teil alati seda veebisaiti kasutades need tingimused üle vaadata.

Piiratud vastutus

Orliin OÜ ei võta mingit vastutust ega vastuta teie arvutit, telekommunikatsiooniseadmeid ega muud vara nakatada võivate kahjude või viiruste eest, mis on põhjustatud sellel veebisaidi kasutamisest või sirvimisest ning mis tahes materjalide allalaadimine sellelt veebisaidilt.MITTE ÜHTELGI JUHUL EI OLE ETTEVÕTE VÕI SELLE AMETNIKUD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AKTSIONÄRID, AGENDID, MUUD OSAKONNAD, LEVITUSPARTNERID NING MÕNI OSAPOOL, KES ON SEOTUD SELLE VEEBILEHE LOOMISE, TOOTMISE VÕI EDASTAMISEGA VASTUTAV ÜHELEGI KASUTAJATELE KAUDSE-, ERILISE, JUHUSLIKU, JÄRELDATAVA KAHJU (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAHJU PÕHJUSTATUNA ANDMETE KADUMISEST, SAAMATA JÄÄNUD KASUMIST VÕI ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST), KAHJUDE EEST MIS TULENEVAD SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISEST, KASUTAMISE VÕIMETUSEST VÕI KASUTAMISE TULEMUSEST, NIIASAMUTI ÜKSKÜIK MILLISELE SELLELT LEHELT TEISTELE LEHTEDELE SUUNATUD LINKIKIDE KASUTAMISEST VÕI MATERJALIST, INFORMATSIOONIST VÕI TEENUSTEST, MIS SISALDUVAD ÜKSKÕIK MILLISEL VÕI KÕIGIL SELLISTEL KEHTEDEL, VAATAMATA SELLELE, KAS NAD TUGINEVAD GARANTIIDEL, LEPINGUTEL VÕI MUUDEL ÕIGUSLIKEL TEOORIATEL VÕI NENDE KAHJUDE TEKKIMIST EI OLNUD VÕIMALIK ETTE NÄHA. EELTOODUD VASTUTUSE PIIRANGUD EI LAIENE SEADUSEGA KEELATUD JUHTUDELE. PALUN TUTVU KOHALIKE SEADUSETGA SELLISTE KEELDUDE KOHTA.

ÜKSKÕIK MILLISTE SELLE VEEBILEHE VÕI SISUGA SEOTUD PROBLEEMIDEE KORRAL, NÕUSTUD AINSA ABINÕUNA LÕPETAMA KOHESELT SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISE. ÜKSKÕIK MILLISE PORBLEEMI KORRAL, MIS ON SEOTUD SELLELT VEEBILEHELT VÕI SELEL VAHENDUSEL OSTETUD TOOTE VÕI TEENUSEGA, NÕUSTUD, ET AINUS KORVAMINE, MIS SAAB OLLA ON TOOTE VALMISTAJA VÕI TEENUSE VAHENDAJA GARANTII VÕI TOOTE TAGASTAMISE NING MAKSTUD TASU TAGASI SAAMINE TINGIMUSTEL, MIS ON POSTITATUD SELLEL VEEBILEHEL. See sait võib sisaldada ebatäpsusi, eksimusi või trükivigu. www.kanela.ee ei taga, et sisu oleks katkematu või vigadeta.

Autoriõigus ja kaubamärk.

Kui pole märgitud teisiti, on selle veebisaidi materjalid, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstid, pildid, illustratsioonid, tarkvara, heliklipid, videoklipid, animatsioonifailid kaitstud Orliin OÜ-le kuuluvate autoriõiguste ja kaubamärgiõigustega. Sellest tulenevalt ei ole lubatud selle veebisaidi materjali mis tahes kujul kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, postitamine, edastamine, levitamine ei tervikuna ega osaliselt ilma Orliin OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik õigused kaitstud.

Tooted, sisu ja spetsifikatsioonid

Kõiki sellel veebisaidil kirjeldatud või kujutatud toodete ja teenuste funktsioone, sisu, spetsifikatsioone, tooteid ja hindu võidakse igal ajal ette teatamata muuta.  Teatud kaalud, mõõdud ja kirjeldused on ligikaudsed ja on esitatud ainult mugavuse huvides.  Teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et oma toodete atribuute, sealhulgas sobivaid värve, kuvada täpselt; tegelikud värvid, mida näete, sõltuvad teie arvutisüsteemist ja me ei saa garanteerida, et teie arvuti kuvab neid värve täpselt.  Mis tahes toodete või teenuste lisamine sellele veebisaidile konkreetsel ajal ei tähenda ega taga, et need tooted või teenused oleksid igal ajal saadaval.  Teie kohustus on kindlaks teha ja järgida kõiki käesolevalt veebisaidilt ostetud esemete omamise, kasutamise ja müügiga seotud kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi seadusi. Tellimuse esitamisega kinnitate, et tellitud tooteid kasutatakse ainult seaduslikult.

Saatmise piirangud

Tellimuse esitamisel saadetakse see ostja määratud aadressile, kui see saatmisaadress vastab sellel veebisaidil sisalduvatele saatmispiirangutele.  Kõik selle veebisaidi ostud tehakse vastavalt saatmislepingule.  Selle kohaselt kandub sellel veebisaidilt ostetud esemete kaotamise ja omandiõigus üle kauba tarnimisel vedajale.  Ostja vastutab vedajatele kahjustuste ja/või kaotatud saadetiste kohta pretensioonide esitamise eest.

Tollimaksud ja maksud

Ostja vastutab tollimaksude ja maksude eest väljaspool Euroopa Liitu. Kõigi välisriiki saadetavate esemete suhtes kohaldatakse tollikontrolli ja tollimaksude määramist vastavalt selle riigi seadustele.

Sinu Konto

Vastutad oma konto ja parooliteabe konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning vastutad kõigi oma konto ja parooliga seotud toimingute eest. & nbsp; See veebisait ja Orliin OÜ jätavad endale õiguse keelduda teenusest, lõpetada kontosid, eemaldada ja muuta sisu ning tühistada tellimusi.

Tellimuse esitamisega garanteerite, et oled üle 18-aastane ja et esitad www.kanela.ee lehele täpset ja tõest teavet ning omad volitust tellimuse esitamiseks.

Vahetamis- ja tagasimaksepoliitika

Kaupluse e-poest ostetud uusi kasutamata täishinnaga kaupu saab vahetada ja tagastada 14 päeva jooksul pärast ostmist. Neljateistkümne päeva pärast ei pruugi kaupa vahetada.

Kõik tooted tuleb tagastada müügikõlbulikena, vastasel juhul ei oleks vahetus lubatud.

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes vormis tagastamisest ilma ostu tõendava dokumendita.

Elektrooniline suhtlus

Kui külastate seda veebisaiti ja/või saadate meile meilisõnumeid, nõustute meilt elektroonilise side saamisega. Nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muud teated, mille vastuseks elektrooniliselt saatsime, on juriidiliselt siduvad ning selline suhtlus peab olema kirjalik.

Garantiide välistamine

Orliin OÜ ei anna garantiid selle veebisaidi hea töökorra ega seisukorra kohta, selle kasutus sobivusele või selle katkematu või tõrgeteta kasutamisele. Kogu sellel veebisaidil teile edastatav teave või materjal on ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta.